• Visie Assesment

Ik wil meer bieden dan alleen een oordeel over de geschiktheid of het potentieel van een deelnemer. Ik ben transparant en geef gedurende het assessment feedback. Er is aandacht voor drijfveren en ontwikkelpunten worden op een open wijze besproken, waardoor reflectie en ontwikkeling al tijdens de testdag in gang worden gezet. Opdrachtgevers bied ik meer dan een geschiktheidsoordeel: zij krijgen naast een helder verslag ook altijd een persoonlijke terugkoppeling van het assessment, met handvatten voor de aansturing en coaching van de deelnemer.