• Ontwikkelvragen

Het coachend ontwikkel assessment wordt ingezet bij vraagstellingen met een ontwikkelgericht karakter en bij loopbaanvraagstukken.

In samenspraak met de deelnemer onderzoeken we talenten, drijfveren, ambities en inventariseren we sterk en minder sterk ontwikkelde competenties. Dit resulteert in een helder advies ten aanzien van verdere ontwikkeling en/of loopbaankeuzes.

In de meeste gevallen is de organisatie nauw betrokken bij het proces, doordat we starten met een gezamenlijke intake en afsluiten met een gezamenlijk eindgesprek.