• visie-processbegeleiding

Niet alle processen gaan vanzelf. Wanneer er verschillende belangen zijn of er verschillende beelden bestaan is het goed er een buitenstaander bij te vragen. Als procesbegeleider bied ik rust, ruimte, helderheid en structuur zodat betrokkenen samen tot goede uitkomsten kunnen komen.