• training-werk

Als een team elkaar nog niet zo goed kent, of een fase van veranderingen doormaakt, kan het heel inzichtelijk zijn om een beeld te krijgen van de diverse werkstijlen en communicatiestijlen die de verschillende teamleden hebben.

Op basis van een tweetal vragenlijsten worden deze stijlen in kaart gebracht.

Tijdens de teambijeenkomst leren de teamleden elkaars stijlen (her-)kennen, ontdekken ze waar ze nog meer gebruik van elkaar kunnen maken en ontstaat een gemeenschappelijk referentiekader, waardoor het in de praktijk gemakkelijker wordt gedrag te benoemen.